prawo jazdy Ostrołęka

Profil Kandydata na Kierowcę

Przed przystąpieniem do kursu na prawo jazdy osoba ubiegająca się o numer PKK w Wydziale Komunikacji składa następujące dokumenty:

-wniosek o wydanie prawa jazdy

-wyraźną fotografię o wymiarach 3,5 x 4,5 cm,

-orzeczenie lekarskie stwierdzające brak przeciwwskazań do kierowania pojazdem, wydane przez lekarza uprawnionego do badań kierowców

-orzeczenie psychologiczne stwierdzające brak przeciwwskazań psychologicznych do kierowania pojazdem dotyczy kat. C, C+E, D

-okazuje dowód osobisty

Copyright © by www.jazda.ostroleka.pl Wszystkie prawa zastrzeźone.